Randstad İnsan
Kaynakları Trendleri ve Ücret Araştırması’nın 2017 sonuçları açıklandı.
Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden 233 karar alıcıyla
yürütülen araştırmaya göre şirketlerin 2017 senesinde karşılaştığı en büyük
zorluk yetenekli çalışanları elde tutmak olarak belirlendi.

Ankete katılanlara ana insan kaynakları zorlukları sorulduğunda yüzde 41,2’lik oran “en iyi çalışanları elde tutmak” yanıtını verdi. İkinci en büyük zorluk ise yüzde 39,1’lik kesim tarafından “ücret beklentilerini yönetmek” olarak belirtildi. “Yetenek çekmek” yüzde 38,2 ile üçüncü sıraya yerleşirken, performans ve verimliliği arttırmak ise yüzde 37,3’lük oranla dördüncü ana zorluk olarak belirtildi.

Geçen yılki araştırmada yüzde 20’lik kesim tarafından ana insan kaynakları zorluğu olarak belirtilen “iyi bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek” bu yıl daha da ön plana çıktı. Yüzde 5’lik bir artışla katılımcıların 4’te 1’i iyi bir çalışma ortamı oluşturma ve bunu sürdürmenin ana insan kaynakları zorluğu olduğunu kaydetti.

Araştırma, Türkiye’deki insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin gelişmeleri ve trendleri ile ilgili önemli fikirler veriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre işe alım yaparken yetenekli personelleri çekmek için en önemli etkenler güçlü bir işveren markası olmak, rekabetçi ücret paketi sunmak ve güçlü çalışan değer önerisi sunmak olarak gerçekleşti. Rekabet gücü olmayan ücretler ve zayıf kurumsal itibar, yeteneklerin şirketlere kazandırılamamasının arkasındaki en önemli nedenler olarak ortaya çıkıyor.