Bu rapor, İstanbul bölgesinde İK ve işe alım uygulamalarını etkileyen çeşitli eğilimler ve gelişmeler hakkında bilgiler sunmaktadır.

Rapor özellikle, insan kaynakları stratejisi, işe alım uygulamaları ve yeteneklerin elde tutulması konularını içerir.

Rapor, İstanbul bölgesindeki çeşitli sektörlerde çalışan 126 karar alıcı ve İK yöneticisinin Mart-Mayıs 2018 döneminde katıldıkları anket sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

yönetici özeti

  • 2018’de ankete katılan firmaların %76’sı kalıcı pozisyonlar için işe alım yapmayı (2017’de %56) ve %41’i geçici pozisyonlar için işe alım yapmayı (2017’de %18) planlamaktadır.
  • Yeni işe alımların özellikle satış, IT/teknoloji ve muhasebe/finans departmanlarında yapılması beklenmektedir.

    Doğru kişilerin bulunmasında en etkili kaynak olarak çalışan referansı kabul edilmektedir.
  • Katılımcıların çoğunluğu (%91), adaylardaki beceri eksikliğini sıkıntı olarak ön plana çıkarmaktadır. Yabancı dil eksikliği, yetersiz endüstri veya iş deneyimi eksikliği, doğru insanları ararken şirketlerin karşılaştığı en yaygın engellerdir.
  • Bir önceki yıla kıyasla, çalışan işten ayrılma oranı değişmedi. Ankete katılan firmaların çoğunluğu, kalıcı bir pozisyonu bir ila üç ay arasında doldurmaktadırlar.