Workmonitor 2024 raporumuzda, yeni bir yetenek ABC'si ortaya çıkıyor. A, hırs anlamına geliyor: Yetenekler, hırsın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor ve kariyer kararlarında iş-yaşam dengesi, esneklik, eşitlik ve beceri geliştirmeyi önceliklendiriyor. B, denge anlamına geliyor: Yetenekler, kişisel hayatlarını kariyerlerinin önüne koyuyor. C, bağlantı anlamına geliyor: İşverenler, çalışanlarının ihtiyaç ve isteklerini anlamak için onlarla olan bağlantılarını yeniden canlandırmak zorunda.

workmonitor 2024

raporu indirin
General