Outplacement (işten çıkartılan çalışanlara iş bulma danışmanlığı hizmeti) organize olarak 1960’lı yıllarda Amerika’da başladı. İlerleyen yıllarda 1970’lerde İngiltere’de kullanılmaya başlayan hizmet 1980’lere gelindiğinde Avrupa’da yaygınlaştı. Şu anda Belçika, Hollanda, İsviçre, Danimarka gibi ülkeler hizmetin en yaygın kullanıldığı ülkeler. Belçika’da yasal altyapı ile birlikte Outplacement 45 yaş üstü, 1 yıl ve üstü kıdem vb. kriterler altında işten çıkarılmada zorunlu bir hizmet olarak sunulmakta. Türkiye’de ise Amerika ve Avrupa’ya kıyasla daha yakın bir dönemde ekonomik krize paralel yüksek sayıda nitelikli kişinin şirket küçülmeleri ile işten çıkartıldığı 2001 yılında aktif kullanılmaya başlandı.

Outplacement ihtiyacı genellikle şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, organizasyonel verimlilik gibi stratejik kararların sonucunda gündeme gelmekte, çoğunlukla uluslararası firmalar tarafından tercih ediliyor.

Outplacement hizmeti kapsamı nedir

Outplacement hizmeti bir geçiş, kariyer danışmanlığıdır. İşten çıkartılan kişinin duygusal konular ile başetmesinde destek olmayı, kişisel farkındalık yaratmayı, güçlü yönlerini, niteliklerini ortaya çıkartarak yeni bir kariyer hedefi çizmesini, iş arama süreci, sektörel iş piyasası güncel durumu hakkında bilgi verilmesini, iş bağlantıları sağlanmasını, tüm süreçte değişim ve kariyer hedeflerine ulaşmasında teşvik etmeyi hedefler, işe yerleştirme garantisi sunmaz.

Program süresi program katılımcısının pozisyonuna ve kurumun ayırdığı bütçeye göre değişmekle birlikte 2-6 ay sürelerinde olur. Bu sürelerde Outplacement Danışmanı ve program katılımcısı ortalama 2 haftalık süreçlerde bir araya gelir. Program içeriği katılımcının kıdemi, pozisyonu ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Keşif toplantısı ile başlayan süreç, iş haritalama, farkındalık çalışması ve koçluk seansları ile devam eder, program katılımcısının ihtiyaçlarına göre sektörel, fonksiyonel bilgilendirme toplantıları yapılır, mülakat sürecine yönelik danışmanlık verilir.

Outplacement hizmetinin faydaları

Kurumların Outplacement hizmetini işten çıkardıkları çalışanlara vermek istemesinin arkasında bir kaç neden yatıyor. Nitelikli personeli ile pozitif şekilde ayrılma isteği, çıkış sürecinin işveren markasına verebileceği zararları minimuma indirme, mevcut çalışanların bağlılığını ve verimini korumak, olası yasal riskleri azaltma.

Bilhassa toplu işten çıkarma sadece işten ayrılan kişileri değil aynı zamanda mevcut çalışanları da olumsuz etkiler, bu süreçte işverenin pozitif yaklaşımı ve sunduğu ek hizmetler mevcut çalışanlar ve çalışma ortamı üzerinde de pozitif etki yaratır.

Outplacement hizmetinin başarısı nasıl ölçülür

Outplacement hizmetinin bu konuda uzman bir firma ve danışmanlardan alınması programın başarısı için çıkış noktası. Düzenli raporlama ve program sonunda yapılan katılımcı memnuniyet anketi programın takibini ve başarısını ölçen unsurlar.

İş kaybı, travma yaratabilecek zor bir süreçtir, profesyonel outplacement programları bu zor sürecin yönetilmesi ve kişinin tekrar iş piyasasına kazandırılması konusunda fayda sağlar.