Türkiye’de çalışan kesimin yüzde 59’unu oluşturan Y kuşağı, iş dünyasının en etkin oyuncuları arasında yerini almaya başladı. Çalışma saatlerine sıkışmak istemeyen, verimlilik odaklı olan, yaratıcılıklarını kullanan gençler, birçok alanda ezberleri bozdu.

1980-2000 yılları arasında doğan ve bugün Türkiye'de çalışan kesimin yüzde 59'unu oluşturan Y kuşağı, iş dünyasının en etkin oyuncuları arasında yerini almaya başladı. Son 5 yıldır yönetici kademelerinde de görev almaya başlayan Y kuşağı, iş yapış şekillerinden verimliliğe kadar bir dizi süreci değiştirdi. Tv ile doğan ve dijitalleşme evrelerine tanıklık eden Y kuşağı, iş dünyasındaki tanımları da değiştirdi. Çalışma saatlerine sıkışmak istemeyen, verimlilik odaklı olan, yaratıcılıklarını kullanan, katı kuralların olduğu yerde uzun süreli çalışamayan bu kuşak karşısında iş yerleri de onlarla nasıl çalışabiliriz sorusunu masaya yatırdı. Bu kuşağı anlamak için onların iş arama süreçlerinden yola çıkılması gerektiğini belirten Randstad Türkiye Şube Direktörü Sinan Pekşen, "Y Kuşağı, iş arama süreçlerini online olarak tamamlıyor. Y kuşağı büyük çoğunlukla dijital alanlarda çalışmak istiyor. Freelance işler arıyorlar. Kendilerine has kuralları, stilleri var ve bu kuralların uygulanabileceği kurumlarda çalışmak istiyorlar. Esnek çalışma saatlerini tercih ediyorlar" dedi. Bu nesli işe almak kadar elde tutmanın da zor olduğunu belirten Eleman.net Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar ise, şunları anlattı: "Bireysel özgürlüklerine düşkün olmaları nedeni ile çok hızlı iş değişiklikleri yapabiliyorlar. İş arama süreçlerinde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri yöntemleri kullanmaktan çekinmiyorlar. Hem istedikleri işe ulaşabilmek hem de kendi aralarındaki rekabetten sıyrılmak için teknolojiyi ve yaratıcılıklarını çok iyi kullanabiliyorlar. İş arama süreçlerinde onların bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına oluşturulan çözümlere de çok hızlı adapte olabiliyorlar."

TEKNOLOJİ BAĞINI KEŞFEDİN

Aon Hewitt Yetenek Yönetimi Direktörü Uygar Böke, bu kuşağın teknolojiyle olan bağını keşfeden şirketlerin kazanacağını kaydetti. Böke, "Üniversite öğrencilerini daha mezun olmadan hedefleyen bir takım şirketler yaptıkları kariyer günleriyle bu kuşağın gözünde artıya geçiyor" dedi. Böke, Y kuşağının çok fazla çalışıp, finansal getirisi çok yüksek olan bir iş yerine işte kaçta olduğundan çok işini zamanında ve kaliteli olarak teslim edilip edilmediğine bakan, iş/özel yaşam dengesinin yüksek olduğu bir çalışma ortamı yaratan bir işi tercih ettiklerini ifade etti. Böke, "Ayrıca kariyer planlamasının şeffaf ve sistemli, performansının yılda bir yapılan değerlendirme görüşmeleri yerine anlık, düzenli ve yapıcı geri bildirimlerle yapılmasına, fikirlerini özgürce ifade edebildikleri, bunları uygulamak için fırsat ve imkan sağlayan bir kültürü tercih ediyorlar" şeklinde konuştu. Y kuşağının şirketin marka algısı, üst yönetimin liderliği, eğitim ve gelişim olanakları, ödüllendirme ve takdir, performans yönetimi, iş aktiviteleri, altyapı olanakları, iş-özel yaşam dengesi gibi konuları titizlikle incelediğini aktaran Böke, bu alanlarda memnuniyetin yüksek olduğu şirketleri tercih ettiğini kaydetti.

HIRS VE HEYECAN KATIYORLAR

Randstad Türkiye Şube Direktörü Sinan Pekşen, Y kuşağının içinde bulundukları şirketlere hırs ve enerji getirdiğini söyledi. Pekşen, "Y Kuşağının kendine özgü bir çalışma stili var. Katıldıkları organizasyonlara genellikle pozitif katkı sağlıyorlar" dedi.

Y Kuşağını yönetmede en etkili 5 yol:

1. Onları meşgul edin: Y Kuşağı rekabet ve ödül ile motive oluyor, gelişiyor. Onları bilgi ve becerilerine uygun pozisyonlarda tutmak ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmek başarıya ulaşmalarını sağlayacaktır.

2. Sürekli geribildirimde bulunun: Y Kuşağı, yılsonunda gerçekleştirilen performans değerlendirmeleriyle, tüm yılı kapsayan bir seferlik incelemelerle yetinmek istemiyor. Performanslarına dair tamamen şeffaf geri bildirimlerde bulunulmasını ve bu geri bildirimlerin düzenli olmasını talep ediyor.

3. Liderlik eğitimleri verin: Y Kuşağının yetenekleri ve ihtiyaçları önceki nesillerden çok daha farklı. Onları elinizde tutmak için, duydukları eğitim ihtiyacını karşılamanız gerekir. Onların ihtiyaçlarını net bir şekilde anladığınızdan ve doğru liderlik programlarını geliştirdiğinizden emin olmalısınız.

4. Sosyal etkileşimlerini ölçün: İş ortamındaki duygusallık tecrübe ile birlikte gelişme eğilimi gösterir. Bu nedenle Y Kuşağı'na mensup liderlerin, X Kuşağı ve Baby Boomers'lar ile girdikleri etkileşimin boyutunu ve takım ruhunu yakalayıp yakalamadıklarını gözlemleyin. 5Dengenin önemini anlayın: Y Kuşağı, sahip olduğu hırslara rağmen iyi bir iş ve özel yaşam dengesine sahip olmayı arzuluyor. Bu genç kuşağı, kıdemli pozisyonlara geçmeye hazır olmadan önce yakmadığınızdan emin olun!

(Kaynak: 30.03.2017 tarihinde Sabah gazetesi özel istihdam eki için, Randstad Şube Direktörü Sinan Pekşen ile yapılan söyleşiden alınmıştır.)

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/03/30/y-kusagi-ezberleri-bozdu