Randstad, yayınlamış olduğu flexibility@work 2015 raporuna Dartmouth College’dan Prof. David G. Blanchflower’ın 2008-2014 Büyük Durgunluk sırasında serbest çalışanlar hakkındaki yeni çalışmasını da ekledi. Büyük Durgunluk sırasında çoğu ülkede serbest çalışma azaldı ya da aynı düzeyde kaldı; sadece Hollanda, Birleşik Krallık ve Fransa’da (fazla becerili) serbest çalışanlarda açık bir artış vardı. Serbest çalışma üzerine yapılan çalışma, yüksek serbest çalışma oranının Büyük Durgunluktan çıkışta kolaylaştırıcı olmadığını gösteriyor.

Çek ya da it

Bu çalışma aynı zamanda serbest çalışanların, kendi kendilerine çalışmaları için ya çekildiklerini ya da itildiklerini ortaya koydu. Ekonomik büyüme sırasında ‘çekme’ faktörlerinin daha önemli hale gelme eğiliminde olduğu görülüyor; talep artıyor ve çalışanlar kendi işlerini kurma konusunda güvenli hissediyorlar. Bu çekilen serbest çalışanlar sıklıkla iş yaratanlardır ve işsizliğin düşük olduğu zamanlarda sayıları artma eğilimindedir. İtilen serbest çalışma ise işsizliğin yüksek olduğu zamanlarda alternatif yokluğunda ortaya çıkar.

Büyük Durgunluğa uyum sağlamak

Büyük Durgunluk serbest meslek kazançlarını özellikle kötü etkilediğinde, serbest çalışanların kazançları durgunluğun başlangıcına göre %20 düştü. Serbest çalışanlar diğerlerine göre işlerinden daha fazla memnundu ve durgunluğun etkilerine, çalışma saatlerini artırarak veya serbest çalışmayı ücretli ile birleştirerek uyum sağladılar. Serbest çalışanların birçok ülkedeki diğerleri gibi yardım paketleri olmaz, yani sağlık sigortalarını ve emeklilik planlarını kendileri sağlamak zorundadırlar.

Olgun bir sosyal koruma sistemine olan gereksinim

Randstad Holding nv CEO’su Jacques van de Broek, “Rapor, sağlıklı bir pazarın gelişmesi için farklı tipte esnek istihdama ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bugünün iş ortamında ticaretin ve ekonomilerin yenilikçi ve rekabetçi olmayı sürdürebilmeleri için esneklik bir zorunluluktur,” diyor. “Hükümetlerin modern, erişilebilir ve iyi bir şekilde yasal düzeni kurulmuş olan bir pazarı canlandıracak olgun bir sosyal koruma sistemi yaratmaları için teşvik edilmeleri gerekir. Sadece serbest çalışanlar için değil, bu aynı zamanda geçici istihdam ve ajans çalışanları gibi işgücü pazarına önemli geçişler sağlayan diğer esnek çalışma düzenekleri için de yapılmalıdır,” diye ekliyor.

Raporu indirin