Randstad Technologies uzman personel alma görevlisine göre, teknoloji sektörünün işverenleri, potansiyel adaylarda teknik deneyimle birlikte sosyal beceri ve duygusal zekâ da arıyor.

Sitelerine gönderilen iş ilanlarını analiz eden Randstad, teknoloji sektörü işverenlerinin yeni elemen alırken adaylarda sıklıkla sosyal beceri aradığını saptadı. Kendiyle ilgili farkındalığa ve diğerleriyle karşılıklı etkileşim ve empati kurmak için toplumsal yeteneğe sahip olmak gibi duygusal zekâ ve sosyal becerilerin de, teknoloji sektörünün işverenleri tarafından teknik deneyim kadar istenen özellikler olduğu bu ilanlarda sıklıkla görülüyor.

Teknolojide toplumsal beceriler / Önem sırası

Takım çalışması %66

İletişim %43

Organizasyon %28

Zaman kullanımı %22

Problem çözme %11

Liderlik %10

Kişilerle ilişki %8

İlişki oluşturma %6

Müzakere %4

Analizi yapanlara göre işverenlerin üçte ikisi (%66) tarafından aranmakta olan diğerleriyle rahat çalışan ve iş birliği yapabilen adaylar fazlasıyla rağbette. Güçlü iletişim becerileri olan adaylar, işverenlerin beşte birinin (%43) bu ikinci en popüler özelliğe iş ilanlarında yer vererek aradığı kişiler. İşverenlerin dörtte birinden fazlası (%28) mükemmel organizasyon becerilerine ve beşte biri (%22) zamanı iyi kullanma becerisine sahip olan adayları aradıklarını belirtiyor.

“Development Economics grubunun yaptığı yeni bir araştırma, sosyal becerilerin şirketlerdeki değerinin yılda 88 milyar sterlin olduğu tahmininde bulunuyor.”

Randstad Technologies genel müdürü Ruth Jacobs’ın yorumu: “Rekabet ortamında kalmak ve uzun vadeli başarıyı güvenceye almak için şirket çalışanlarının sadece teknik becerilere değil aynı zamanda sosyal becerilere de sahip olmaları gerekiyor. Özellikle de yüz-yüze iletişim veya yeni bir alanda başarı kazanmak söz konusuysa sosyal beceriler esastır. Development Economics grubunun yaptığı yeni bir araştırma, sosyal becerilerin şirketlerdeki değerinin yılda 88 milyar sterlin olduğu tahmininde bulunuyor. Bu nedenle de işverenler giderek daha fazla sadece etkileyici nitelikleri olan adayların değil aynı zamanda güçlü iletişim becerileri olan, tutkulu ve etkili ekip çalışması yapabilenlerin peşinde koşuyor.

“Sosyal becerileri biraz hafife almak kolaydır, ama gerek müşterilere etkili biçimde yanıt verme şeklinde olsun gerekse zamanında iş bitirme olsun, bu özelliklerin şirket üzerindeki etkileri oldukça derindir. Bu yüzden de adayların avantajlı konumda olmaları ve sosyal becerileri ciddiye almaları gerekir. Her ne kadar nitelikler ve teknik beceriler IT işlerinde esas ise de, sosyal beceriler de onlarla el ele gider. Örneğin IT proje yönetimi işleri veya ağ mühendisliği işleri için adayın etkili olması, güçlü organizasyon ve zamanı iyi kullanma becerilerine sahip olması istenir. Takım çalışması da, projeler birden fazla departmanı kapsayabileceği ve bunlar arasındaki iletişim hayati olduğu için, işlerin zamanında ve doğru bir düzen içinde yapılmasının güvencesi olan diğer önemli bir beceridir.”

Robot değil insan

Kişilik özellikleri / Önem sırası

Etkili %31

Tutkulu %18

Esnek %15

Doğru %14

İnisiyatif sahibi %9

Azimli %8

İstekli %5

İşverenler, aradıkları özellikler listesine belli sosyal becerilerle birlikte sıklıkla arzu edilen bazı kişilik özelliklerini de katıyorlar. Listenin en üstünde işverenlerin neredeyse üçte birinin (%31) talep ettikleri beceriler listesinde ‘etkili’ sıfatı altında yer alan verimli ve üretken adaylar yer alıyor. İşverenlerin yaklaşık beşte biri (%18), görünür biçimde ‘tutku’ sahibi bir kişiyi işe almak istediklerini belirtiyor. Esneklik, doğruluk, inisiyatif alma yeteneği ve heyecan gibi kişilik özelliklerini aradıkları nitelikler listesine ekleyen işverenler için doğru tutum içinde olmak, güçlü becerilere sahip olmak kadar önemli.

Ruth Jacobs: “Etkili CV sahibi müthiş bir adaylar listesi var ise sizi bu kalabalığın dışına taşıyacak olan, doğru davranışlara sahip olma özelliğidir. Baskı altında çalışabilme yeteneği, güçlü iletişim ve organizasyon becerileri, en az birinci sınıf diplomalar kadar değerlidir. Günümüzde, işverenler şirket başarısına ve performansına katkıda bulunabilecek çok yönlü adaylar aradığından, profesyonel başarı için sadece teknik deneyim sahibi olmak yeterli değil.”

Kariyer değiştirme

“Olası adayların yeni bir iş ortamına sorunsuz biçimde uyum sağlama yetenekleri olduğunu göstermeleri gerekir.”

Sosyal beceriler bireylerin işyerinde ilerlemelerine ve kariyer basamaklarında yükselmelerine yardım etmenin yanı sıra, farklı bir sektöre geçme arayışı içinde olduklarında da yararlı olurlar. Sosyal beceriler, çalışanlara yeni bir iş ortamında yardımcı olan taşınabilir bir varlığı temsil ederler.

Ruth Jacobs ekliyor: “Kariyer yolunda değişiklik yapmak göz korkutan bir iştir. Tipik olarak edinilmek üzere mevcut olan bir dizi teknik beceri vardır ve buna ek olarak alışılması gereken tamamen yeni bir şirket kültürü olabilir. Olası adayların yeni bir iş ortamına sorunsuz biçimde uyum sağlama yetenekleri bulunduğunu göstermeleri ve aynı zamanda da tanımadıkları bir sektörden iş arkadaşları ile olumlu iş ilişkilerini oluşturmaları gerekir. Bu, özellikle teknik becerilerini ve niteliklerini diğer sektörlere transfer edebilen IT çalışanları için geçerlidir. Hem teknik hem de sosyal becerilerin rağbette olmasının yanı sıra, yeni bir sektöre geçişte sosyal beceriler değerli bir nitelik olabilir ve başlangıçtaki zorlukların üstesinden gelmede yardımcı olabilir.”