pandemi döneminde çalışanlar, işverenleri tarafından desteklendiğini hissediyor.