Çok sayıda işin üretilmesinde pay sahibi olan internet, aynı zamanda da dünyanın en büyük istihdam yaratıcılarından biri konumunda bulunuyor.

Varılan bu sonuç, G8 ülkeleri ile Çin, Hindistan, Güney Kore, İsveç ve Brezilya'nın web ekonomilerini inceleyen ve gayrı safi yurt içi hasılanın ortalama yüzde 3.4'ünün artık çevrimiçi etkinliklerle sağlandığını gösteren yeni bir çalışmanın bulgularına dayanıyor.

Araştırmalara göre, son beş yıl içinde incelenen ülkelerdeki toplam gayr-ı safi yurt içi hasılanın yüzde 21'lik artışına dayanarak internetin küresel üretkenlik ve istihdam alanında oynadığı rolün arttığına işaret ediyor.

Dahası, teknolojinin yarattığı kolaylıklar nedeniyle kaybedilen her bir işe karşılık internet tarafından 2.6 iş konumu yaratıldığı tahmin ediliyor.

Bunlara ek olarak araştırmaların ortaya koyduğu, ABD'nin web piyasasındaki en büyük oyuncu olduğu ve küresel gelirin yüzde 30'unu sağladığı bilgisi, bu ülkede bilişim teknolojileri alanında iş arayanların ilgilerini çekebilir. Bu arada Hindistan ve Çin'in de bu alanda ilerlediği görülüyor.

Raporların diğer bir sonucu da internetin gelecekte ek olarak verimlilik, yenilik ve istihdam üreteceği.