Bugünün çevik iş gücü ortamında, yeteneği çekmek ve elde tutmak için insan kaynakları trendlerini anlamak ve uygulayabilmek önem taşıyor.

İnovatif teknolojiler, giderek artan global ve çeşitlendirilmiş iş gücü ve gelişmekte olan iş modelleri, çalışanların beklenti ve tecrübelerini yeniden şekillendiriyor.

Ayrıca, bu faktörler, şirketlerin aday ve personel arayışlarını, yetenek açıkları, işin büyümesi veya çalışan verimliliği ve bağlılığı gibi yönlerden etkiliyor.

Bu rapor, Türkiye’deki işe alım süreçleri ve insan kaynaklarını etkileyen gelişmeleri ve trendleri, insan kaynağı stratejisi, işe alım, yeteneği çekme ve elde tutma, yan hak paketleri gibi alanlarda değerlendiriyor. Ayrıca, bu gibi konularda insan kaynakları profesyonellerini etkiliyen fırsat ve zorluklara ışık tutuyor.

Bu rapor, Şubat-Nisan 2019 döneminde, Türkiye’nin pek çok farklı sektöründen, yaklaşık 300 insan kaynakları profesyoneli ve karar vericisi ile doldurulmuş araştırma anketleri neticesinde hazırlanmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız.