Son dönemlerde sessiz istifa, sosyal medyada ve işyerinde fenomen bir konu olarak yer almakta. Ekibiniz, aniden sorumluluklarına karşı ilgisizleşir, kayıtsızlaşır ve sıkılırlar. Sizce tükendiler mii, yoksa sessizce istifa mı ediyorlar?

sessiz istifa nedir? 

Sosyal medyada kullanıcıların sessiz istifa deneyimlerini paylaşmaları ile popülerlik kazanan ve yaygın bir iş sorunu olarak kabul edilen sessiz istifa, çalışanlar açıkça istifa etmeden veya memnuniyetsizliklerini dile getirmeden işlerinden veya sorumluluklarından yavaşça kopmaya başlaması durumudur. 

sessiz istifa, 

 • Üretkenliği zayıflatır, 
 • Ekibin moralini düşürür, 
 • Yaratıcılığı azaltır,
 • Genel başarıyı azaltır. 

ABD iş gücünün yaklaşık %50'si belirli bir derecede sessiz istifa ediyor ve bu durum ekonomiye 8.8 Milyar Dolarlık bir maliyet getiriyor.

Birçok çalışan, işverenleri tarafından takdir edilmediklerini ve desteklenmediklerini hissettiklerini, bu nedenle de 'aynı enerjiyi geri verdiklerini' söylüyor. 

Bu sosyal medya trendi, sessiz istifaya dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda açık iletişim, zihinsel sağlık farkındalığı, motivasyonu ve bağlılığı sürdürme stratejilerinin önemini vurguladı. Bu, bazen en büyük sorunların bile göz önünde bulunabilir olduğunu ve onları kabul etmenin anlamlı çözümler bulma yolunda atılması gereken ilk adım olduğunu hatırlattı.

kuşaklar arası fark 

Sessiz istifa, Z Kuşağı ve Milenyum Kuşağı'nın, Baby Boomer ve X Kuşağı’nın iş arkadaşlarına göre belirgin farklılıklarını ortaya çıkarttı. Genellikle "yüksel ve çalış" zihniyetine sahip yaşça daha büyük çalışanlar, kurumsal kariyer basamaklarına tırmanmayı tercih eder ve tek bir şirkete olan geleneksel bağlılık kavramına sıkıca tutunurlar.

Buna karşın, daha genç nesiller olan Z Kuşağı ve Milenyum Kuşağı, çalışma ortamında farklı bir yaklaşım sergilerler. Onlar iş-özel yaşam dengesine daha çok değer verirler ve belli bir şirkete bağlanmaktansa kişisel gelişimi öncelik olarak görürler. Ancak Z Kuşağı ve Milenyum Kuşağı, yaşça daha büyük iş arkadaşlarına göre ihtiyaçlarını ifade etme konusunda daha az istekli olabilirler. Bu durum, genç çalışanların değerleri ve beklentileri ile daha yakından uyumlu işyerlerini aramaları ile sessiz istifaya yol açabilir.

çalışanınızın sessiz istifa ettiğini gösteren işaretler

Buradaki zorluk, sessiz istifayı anlamanın zor olabilmesidir. Tanımı gereği sessizdir ve çalışanlar kendilerinden bekleneni optimum seviyede karşılıyorlarsa bu yaklaşımı değiştirmek zor olabilir. Ancak, eğer çalışanlarınız sürekli olarak aşağıdaki davranışları sergiliyorsa, onların daha iyi hissetmelerini sağlamak için iyi bir kontrol yapmanız gerekebilir:

● isteksizlik. 

Çalışanınız duygusal olarak uzak duruyor ve işine olan tutkusunu kaybediyorsa, sessiz istifa ediyor olabilir. İsteksizlik genellikle bunun ilk belirtisidir, bu nedenle bu konuda dikkatli olmalısınız.

● değişime direnç. 

Ekibinizin değişime direnç göstermesi veya yeni iş yapma yollarına uyum sağlamakta zorlanıyor olması da sessiz istifa belirtisidir. Bir görevi yeni bir şekilde yapmayı öğrenmek zaman ve çaba gerektirir ve sessiz istifa edenler buna yatırım yapmaya istekli olmazlar.

● artan devamsızlık. 

Açıklanamayan devamsızlıklar veya kişisel izin kullanımında aniden artış da bağlılığın azaldığını gösterir.

● iletişim eksikliği.

Takım üyeleri anlık mesaja yanıt vermemeye başlayabilir, e-postalara yavaş yanıt verebilir veya ofis içi konuşmalardan kaçınabilirler. 

● minimal katılım. 

Sessiz istifa yapan çalışanlar, giderek daha pasif hale gelebilirler. Toplantılarda daha az konuştuğunu, daha az fikir sunduğunu veya yeni projeler için gönüllü olmadığını fark edebilirsiniz.

● keskin çalışma saatleri. 

Çalışanlar yalnızca belirlenen saatlerde çalışma hakkına sahiptirler, ancak sessiz istifa etmeye meyilli çalışanlar, işleri bitmediği halde mesailerini sonlandırırlar. 

Bu konunun üstesinden nasıl gelinir?

İyi haber şu ki, sessiz istifayı önleyebilir ve ilişkilendirilen zorlukların üstesinden gelmek için empati, iletişim ve net yönetim beklentilerini kullanabilirsiniz.

● net beklentiler belirleyin 

Çalışanlarınızın, sizin beklentilerinizi net bir şekilde anlamalarını sağlamak, şeffaflığı ve dürüstlüğü artırarak sessiz istifayı önler. Düzenli geri bildirim sağlamalı, takım toplantıları düzenlemeli ve performans değerlendirmeleri yapmalısınız, böylece çalışanlar ilerlemelerini takip edebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirler.

● çalışan refahını önceliklendirin

Çalışanların iyi olmalarını önceliklendirmemek, sessiz istifaya neden olan önemli bir faktördür. Çalışanlar, işverenleri tarafından takdir edilmediklerini ve görünmez olduklarını hissederler ki bu da onların zihinsel ve duygusal sağlıklarının değer görmediğini açıkça gösterir. Bu, bağlılığın azalmasına ve katılımın azalmasına yol açar.

çalışan refahını önceliklendirmek için bunları deneyin:

 • çalışanınızın katkılarını takdir edin,

 • zihinsel sağlık programlarını teşvik edin,

 • zihinsel sağlık hakkında açıkça konuşun,

 • çalışanınızı düzenli olarak kontrol edin,

 • esnek çalışma saatlerini destekleyin,

 • örnek olarak liderlik edin,

 • düzenli molaları ve kişisel izinlerden yararlanmayı teşvik edin,

 • öğle arası yürüyüşlerini ve diğer fiziksel egzersizleri teşvik edin.

İşyerinde çalışan refahına öncelik vermek, çalışanların daha üretken olmasına, işyerinde daha güçlü ilişkiler kurulmasına ve daha iyi bir çalışma ortamına katkıda bulunur. 2023 Randstad İşveren Markası Araştırması raporuna göre, çalışma ortamı, dünya çapında dördüncü en önemli etkendir.

● iş yükünün farkında olun 

Fazla ve uzun saatler çalışmayı öven bir kültürde, çalışanlar çoğu zaman kendilerini gerçekçi olmayan talepleri karşılamaya yönelik amansız bir çaba döngüsü içinde sıkışıp kalmış halde bulurlar. Bu olumsuz döngü çalışanlarınızı yorar, sonucunda da kopukluğa ve tükenmişliğe yol açar. Çalışanlar, kendilerini tükenmekten korumanın bir yolu olarak sessizce istifa edebilirler.

Bu sorunu ele almak için, çalışanlarınızla iş yükleri hakkında açıkça iletişim kurmalı, gerçekçi beklentiler belirlemeli ve sağlıklı bir iş-özel yaşam dengesini teşvik etmelisiniz.

Unutmayın, sessiz istifa, ekibin geri kalanının iş yükünü de artıracaktır. Bir kişi üzerine düşeni yapmadığında ekibin geri kalanının bu boşluğu doldurması gerekir. Bu, ekibin moralini ve çıktısını etkileyebilir, kopukluğu artırabilir ve genel etkinliği azaltabilir.

2023 Randstad İşveren Markası Araştırması raporuna göre, çalışanlar yeni bir rol ararken sağlıklı bir iş-özel yaşam dengesini ikinci en önemli faktör olarak tanırlar.

Bir yönetici olarak davranışlarınızın ofis için beklenti ve atmosferi belirlediğine dikkat etmelisiniz. Eğer günün her saati çalışıyorsanız, çalışanlarınız kendilerinden de bu bekleniyor sanabilir. Çalışanlarınızın sınırlarını göz önünde bulundurmaya teşvik edin ve birinin her gün geç saatlerde çalıştığını fark ederseniz, nedenini kontrol edin ve sorun.

● iletişim anahtardır

İletişim, çalışanlarınızla her iki yönde de işler. Örneğin:

Ekibinizle olan iletişiminiz 

Ekibinizle her gün iletişim kurmaya çaba göstermelisiniz. Bu tür bir ilişkiniz varsa, çalışanlarınızla sağlıklarını, iş yüklerini ve kişisel yaşamlarını tartışmak için onlarla görüşmek üzere zaman planlayın.

Bu günlük etkileşimler uzun olmak zorunda değil; hatta kısa bir sohbet bile bağlantıları kurmak ve çalışanlarınızın refahlarına olan gerçek ilginizi göstermede uzun bir yol kat edebilir. Özellikle hibrit veya uzaktan modellerle çalışan çalışanlarınızla düzenli olarak iletişimde olmak önemlidir. Bu çalışanları günlük olarak göremeyeceğiniz için düzenli iletişim kurmak, bir aidiyet hissi oluşturacak ve kopmayı azaltacaktır.

ekibinizin sizinle olan iletişimi 

Sahip oldukları sorunları dile getirebilmeleri adına ekibiniz için erişilebilir, açık, dürüst olun ve ekibinizin gündeme getirdiği sorunları proaktif bir şekilde ele alın. Örneğin, aşırı çalışmaya ve tükenmişliğe katkıda bulunan herhangi bir faktörü gündeme getiriyorlarsa, bu sorunları en kısa zamanda düzeltmeye çalışın.

● istifa görüşmelerini önemseyin

İstifa görüşmeleri, çalışanlarınızın neden ayrıldığını anlamanıza yardımcı olur. Çalışan deneyimine, şirket kültürüne ve kuruluşunuz içindeki potansiyel iyileştirme alanlarına ilişkin bilgiler sağlayan değerli bir geri bildirim mekanizması olarak hizmet eder.

İstifa görüşmesi sırasında, ayrılan çalışanlar şirkette geçirdikleri süreye ilişkin düşüncelerini, endişelerini ve geri bildirimlerini samimi bir şekilde paylaşma fırsatına sahip olur. Ekibiniz işten kopuk hissettiğini ifade ediyorsa, yeni bir iş ararken düşük performans gösteriyor olabilir. 

● maaşlarını gözden geçirin

çalışanlar bir işveren seçerken en başta maaşı göz önünde bulundururlar. Aslında yeteneğin bir şirkete katılmaya veya şirketten ayrılmaya karar vermesinin bir numaralı nedeni olarak sürekli olarak yer alıyor. Bu nedenle, maaş ile artan sessiz istifa eğilimi arasındaki bağlantıyı anlamak önemlidir.

Çalışanlarınızın zamanlarının karşılığını düzgün bir şekilde almıyorlarsa, istifa etme olasılıkları daha yüksek olabilir. Çalışanların ayırdıkları zamanın adil bir şekilde karşılanmasını sağlayarak ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesini teşvik ederek bunu önleyebilirsiniz.

İş gücünüzün ihtiyaçlarını daha iyi anlamak istiyorsanız, 2023 Randstad İşveren Markası Araştırması raporuna göz atarak işyerinde yetenekleri korumaya, tükenmeyi önlemeye ve cazip bir işveren markası oluşturmaya yardımcı olabilirsiniz.